Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz PVC Plastik rnler Tei-Rod,Tayrod,Tie-rot,Tij,Tayrot Borusu
Tei-Rod (Saplama) Borusu

Perde ve kolon kal?plar?nnda tayrotlar?n, beton ile temas etmemesini sa?lar.

Tie-rodlar?n betondan basit bir ?ekilde sökülmesini ve aradaki bo?luklar?n korunmas?na yard?mc? olur.

Boyu 2.5 metredir.

Uygulama Resimleri
Tei-Rod (Saplama) Borusu   Tei-Rod (Saplama) Borusu   Tei-Rod (Saplama) Borusu   Tei-Rod (Saplama) Borusu   Tei-Rod (Saplama) Borusu