r羹n Bul/Ara
r羹nlerimiz Kal?p Sistemleri I??k Hafpan Sistemi


I??k Hafpan Sistemi (Plywood Yzeyli Hafif Pano Sistemi)

 • Sistem özellikleri;
 • Pano kal?plar?; çelik çerçeveli ve Plywood yüzeylidir.
 • Bu nedenle düzgün pürüzsüz bir yüzey elde edilebilir ve s?va gerektirmez.
 • Temel, dö?eme, perde, kolon ve kiri?lerde kullanma imkan? vard?r.
 • Panolar?n hafi f olmas? el ile ta??nmalar?na imkan verir.
 • Kurulumu ve sökümü kolayd?r.
 • Belirlenen standart ölçüler d???nda sipari?e göre veya projeye uygun olarak pano üretilebilir.
 • Panolar dü?ey ve yatay do?rultuda birle?tirilebilirler.
 • Özellikle perdelerde istenirse ku?ak kullan?labilir.
 • Panolar birbirlerine sphero döküm kilit kancas? ile birle?tirilir.
 • Pano çerçeveleri 3mm sac, yüzeyler ise 18-21mm Plywood ile kapl?d?r.