Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kal?p Sistemleri Çelik Kolon Kal?p Sistemleri
Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?

  • Daire kesitli çelik kolon kal?b? iki ayr? kabuk kal?p ?eklinde olup kama kilitli birle?im olarak montaj edilirler.
  • Kurulmas? ve sökülmesi h?zl? ayn? zamanda kolayd?r.
  • Kal?plar?n vinçle ta??nma imkânlar? vard?r.
  • Projeye uygun sistemler geli?tirilir.
  • Kesitleri Ø300mm den Ø600mm ye kadar ?ekilde görülen sistemde kal?p sistemi üretilir.
  • Ø600mm den büyük kesitler için I?IK ÖZEL DA?RE KES?TL? KOLON KALIP S?STEM? uygulan?r.
  • stenilen yüksekli?e göre üretilebilir.
  • Modüller halinde de üretilebilir ve bu modüller birbirine ba?lanarak istenilen yüksekli?e ula??l?r.


Daire Kesitli

Daire Kesitli

Uygulama Resimleri
Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   Daire Kesitli Modüler Çelik Yüzeyli Kolon Kal?b?   


Kesit Ayarlamal? Çelik Kolon Kal?p SistemiBinili Çelik Kolon Kal?p SistemiKö?ebentli Çelik Kolon Kal?p Sistemi

Ayarlamal? Çelik Kolon Kal?p Sistemi