Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kal?p Sistemleri Teleskop Direkli Sistem
Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)

 • Yüksek ta??ma kapasitesine sahiptir.
 • Kurulmas?, sökülmesi, istifl enmesi ve ta??nmas? kolayd?r.
 • ?stenilen yüksekli?e ayarlanma imkânlar? vard?r.
 • Üst plaklar?na istenilen ba?l?k kolayl?kla monte edilebilir.
 • Üçayakl? sehpas? ile kal?p kurulumu s?ras?nda dikmenin devrilmeden ayakta durmas?n? ve çal??ma
 • kolayl??? sa?lar.
 • Dö?eme kal?b?, kiri? kal?b? vb kal?plarda kal?p alt? ta??y?c? eleman olarak kullan?l?r.
 • Ayr?ca payanda eleman? olarak da kullan?labilir.
 • Otomatik delme makinalar?nda 10cm mesafe ile seri delik sistemi mevcuttur.
 • Ba?lant? mekanizmas? ve somun ile ayarlama ve sabitleme i?lemi rahatça yap?l?r.
 • Taban plakas? 5 mm kal?nl???nda 120x120 mm ölçülerindedir.
 • D?? boru 60x3mm, ?ç boru 48x3mm, olan standart TSE li çelik borulardan üretilir.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme alt borusu(D?? boru-sabit k?s?m),
 • Dikme üst borusu(?ç boru-hareketli k?s?m),
 • Dikme ba?lant? (ayar) mekanizmas?,
 • Sfero somun,
 • Sabitleme kancas? (fi rkete),
 • Dikme alt taban plakas?,
 • Ba?l?k elemanlar? ( dört yollu, U, kiri? ba?l???, düz),
 • Üçayakl? sehpa(Tripot).

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Teleskobik dikme üretim çe?itlerimiz ve kullan?m ölçüleri

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu D?? Boru* ?ç Boru
Boyu *
D. Min.
Boy*
D. Mak.
Boy*
A??rl?k
(kg)
I-TD-3000 1750 1500 1850 3000 13,5
I-TD-3500 1750 2000 2100 3500 15,0
I-TD-4000 2250 2000 2300 4000 16,5
I-TD-4500 2250 2500 2700 4500 19,0
I-TD-5000 3250 2500 3450 5000 27,0
I-TD-5500 3250 3000 3450 5500 29,0
I-TD-6000 4250 3000 4450 6000 34,0

TELESKOP?K D?KME UZATMA ELEMANLARI

I-TDUE-500 500 - - - 1,90
I-TDUE-1000 1000       3,90

*Uzunluk ölçüleri mm cinsindendir.

 

Uygulama Resimleri
Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)   Teleskopik Dikme (Ayarlanabilir Dikme)