Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kal?p Sistemleri Endüstriyel Dö?eme - Kiri? Kal?p S.
Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?

  • Sistemde ta??y?c? ana kiri? olarak AKH20 veya AKH24 kullan?l?r.
  • Izgara olarak AKH20 veya 5x10 veya 10x10 ah?ap kiri?ler kullan?l?r.
  • Ta??y?c? olarak, teleskobik dikme veya ta??y?c? yük iskele sistemlerinden biri kullan?l?r.
  • Dö?eme de plywood kullan?ld???ndan beton yüzeyleri deformasyonsuz ve düz elde edildi?i için s?va gerektirmez.
  • Geleneksel ah?ap kal?ba göre dikme aç?kl?klar? daha fazlad?r. Böylece daha az dikmeye ihtiyaç olur. Bu durumda kal?pta ekonomi sa?lar.
  • Sehim miktar? ah?ap kal?ba göre çok azd?r.
  • Dayan?m? geleneksek ah?ap kal?ba göre çok yüksektir.
  • Kullan?m say?s? bak?m?ndan geleneksel ah?ap kal?ba göre çok avantajl?d?r.

Ah?apKiri?li Kolon Kal?p

Uygulama Resimleri
Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?   Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?   Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?   Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?   Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?   Endüstriyel Ah?ap Dö?eme Ve Kiri? Kal?plar?