r羹n Bul/Ara
r羹nlerimiz Kal?p Sistemleri Endstriyel Kolon Kal?p Sistemleri
Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri

Özellikler

  • I?IK AK20 (H20) kolon kal?p sistemleri ihtiyaçlara göre istenilen kesit, geni?lik ve yükseklikte imal edilebilir.
  • Yüksek dayan?m kapasitesine sahiptir.
  • H?zl? bir ?ekilde kal?plar haz?rlanabilir.
  • Kal?plar?n kesitlerinin ayarlanmas? kolayd?r.
  • Hafi fl i?i özelli?inden dolay? rahatça ta??nabilir.
  • Kö?e birle?imlerinde çözümleri basit ve kolayd?r.
  • Beton yüzeyleri düz olarak elde dildi?inden s?va i?lemine gerek kalmamaktad?r.

 

Ah?apKiri?li Kolon Kal?p

 

 

Ah?apKiri?li Kolon Kal?p

Uygulama Resimleri
Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri   Ah?ap Kiri?li Kolon Kal?p Sistemleri