Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kal?p Sistemleri Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri
Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri

  • Sistemin iki ana eleman? AK H20 ve PLYWOOD.
  • Dayan?m kapasitesi yüksektir.
  • Vinçle ta??nmas? kolayd?r.
  • ?stenilen ölçülere göre haz?rlanmas? ve ayarlanmas? h?zl?d?r.
  • Kö?e ve kenarlarda uygun ve basit çözümler üretilir.
  • Beton yüzeyinde düzgün, temiz ve deformasyonsuz bir sonuç elde edildi?i için s?vaya gerek kalmaz.
  • Geleneksel ah?ap kal?p ile mukayese edildi?inde ekonomik ve avantajl?d?r.
  • Bir projede kullan?lan kal?p sisteminin ba?ka bir projeye uyumu kolayd?r.

Perde Kal?p

Perde Kal?p

Ah?apKiri?li Kolon Kal?p

Uygulama Resimleri
Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri   Endüstriyel Perde Kal?p Sistemleri