Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Plywood (Kontrplak) Plywood Kal?p Ya??
Plywood Kal?p Ya??

Plywood Kal?p Ya?? Nedir

 

Plywood/Playwood kal?p ya?? oldukça yüksek kaliteli ve özel kar???m olup, plywood’un kal?ptan ay?r?m?n? kolayla?t?r?r.

 

Kal?p Ya??, Her türlü hava sartlar?nda püskürtülerek, f?rça veya rulo ile uygulanir. Taze uygulanm?? kal?p yüzeylerin betonlama i?leminden önce ya?murdan korunmas? gereklidir.

 

Plywood Kal?p Ya??n?n Faydalar?

 

  • Kal?b?n kolayca ve h?zl?ca sökülmesini sa?lar.
  • Kal?p kolayca temizlenmesine yard?mc? olur.
  • Kal?p maliyetinin ve isçili?in azalt?lmas?n? sa?lar.
  • Betonun kal?ba yerle?tirilmesi ve hava kabarc?klar?n?n ç?kart?lmas?n? kolayla?t?r?r.
  • Son derece düzgün yüzeyli, kat???ks?z beton elde edilmesini sa?lar.
  • Kullan?ld??? kal?b?n verimini ve ömrünü uzat?r. Uygulamas? basit ve kolayd?r.
Uygulama Resimleri
Plywood Kal?p Ya??