Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Plywood (Kontrplak) Plywood Kullan?m Alanlar?


Plywood Kullan?m Alanlar?

PLYWOOD/F?LM KAPLI PLYWOOD/KONTRPLAK KULLANIM ALANLARI

(TYUMEN-SYPLY-WELDE-WOODLUCK)


?N?AATLARDA

 1. Kal?p i?lerinde, ?skele platformlar?nda,
 2. ?ç bölme ve çat? kaplama i?lerinde,
 3. Zemin ve parke endüstrisinde,

MOB?LYA SANAY?DE

 1. Kap?, Raf, Ah?ap sandalye ve masa yap?m?nda,
 2. Ofis mobilyalar?nda,

ULA?TIRMA VE GEM? SEKTÖRÜNDE

 1. T?r dorselerinin zemin ve yan cidarlar?nda,
 2. Konteyn?rlar?n zeminlerinde,
 3. Vagonlar?n zemin ve yan cidarlar?nda,
 4. Hayvan ta??ma araçlar?nda,
 5. Otobüslerde,
 6. Gemilerin kargo bölümlerinde,

PAKETLEMEDE

 1. Malzeme neme ve kimyasal malzemeye dayan?m? yüksektir,
 2. Di?er malzemelere göre daha ucuzdur, Daha dayan?kl? ve hafiftir,
 3. Güvenli ve sa?l?kl?d?r,
 4. Yeniden kullan?labilir ve çevreye minimum zarar? veren bir malzemedir,
 5. Her türlü paketlemede kullan?labilir.

D??ER KULLANIMN ALANLARI

 1. Oyuncaklarda,
 2. Oyun salonlar?nda,
 3. Müzik enstrümanlar?nda,
 4. Müzik kolonlar?n?n yap?m?nda,
 5. Trafik i?aretleri, reklam panolar? ve kent mobilyalar?nda,
 6. Bahçe kulübelerinde, 
 7. Basketbol panyalar? ve paten platformlar?nda, 
 8. Duvar t?rmanma panolar?nda,
 9. Tribün, sahne ve gösteri in?aatlar?nda,
 10. Mutfak tezgâh üstü ve tezgâh al?nlar?nda,
 11. Tekstil makinesi masalar?nda ve kesim tezgâhlar?nda