Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Plywood (Kontrplak) Plywood Kullan?m Avantajlar?
Plywood Kullan?m Avantajlar?

F?LM KAPLI AH?AP KONTRPLAK (PLYWOOD) KULLANMAK ?Ç?N NEDENLER:

 • Yüksek dayan?kl?l??a sahiptir
 • Suya ve neme kar?? dayan?kl?d?r.
 • Ürün ebatlar? tutarl?d?r ve dikkatli bir ?ekilde ölçeklenmi?tir.
 • Katmanlar? düzgündür ve birbirine s?k?ca tutturulmu?tur.
 • Kal?nl?klar? sabittir ve farkl?l?k göstermez.
 • Yüzeyi düzgündür.
 • ?ç ve d?? mekanlar için kullan?labilir.
 • Beton öncesinde, ürünün deforme olmas?n? engellemek için ve kullan?m döngüsünü art?rmak için, beton izolatörü veya koruyucu kal?p ya?? kullan?l?r.
 • Uygulamadan sonra kal?nt?lar temizlenerek, kullan?m ömrü uzat?labilir.
 • Testere ve yüksek devirli makine ile istenilen ebatta ve ?ekilde kesim mümkündür.
 • Gerekti?inde delik açmak için matkap kullan?labilir.
 • C?vata delikleri özel boya, pasta veya dolgu malzemesi ile kapat?labilir.
 • Geleneksel kerestelere k?yas edildi?inde ekonomi sa?lar.
 • Forklift kullan?larak kolay bir ?ekilde yüklenebilir, stoklanabilir.
 • ?stenilen ?ekil ve ebatlarda kullan?labilir.