Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz H Tipi ?skele Masa Kal?b? ?skelesi
Masa Kal?b? ?skelesi

Bu sistem;

 • Kal?p alt? iskele olarak rahatl?kla kullan?labilmektedir.
 • Kurulumu, sökümü kolay, h?zl? ve pratiktir.
 • Sistem elemanlar? standart borulardan üretilir.
 • H elemanlar istenirse merdivenli olarak üretilebilir.
 • H çerçeve eleman ölçüleri; 180/150, 150/150 ve 100/150 cm dir.
 • ?malatta TSE belgeli standart borular kullan?lmaktad?r.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • H Çerçeve Eleman?
 • Diyagonal(Çapraz)
 • Alt Ayar Eleman?
 • Üst Ayar Eleman?
 • H Çerçeve Birle?tirme Eleman?
 • Kiri? Alt? Eleman?
 • Merdiven.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.


Uygulama Resimleri
Masa Kal?b? ?skelesi   Masa Kal?b? ?skelesi   Masa Kal?b? ?skelesi