Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz H Tipi ?skele Cephe ?? ?skelesi
Cephe ?? ?skelesi

H T?P? CEPHE ?? ?SKELES?

 • Bu sistem; cephelerde her türlü kaplama, boya, badana ve restorasyon i?lerinde rahatl?kla kullan?labilir.
 • Kurulumu, sökümü kolay, h?zl? ve pratiktir.
 • Sistem elemanlar? TSE belgeli standart borulardan üretilir.
 • Sistemin bir modülünde; yatay aç?kl?k 2500mm, dü?ey yükseklik 2000mm dir.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • ?stenirse H çerçeveler merdivenli olarak da imal edilmektedir.
 • H çerçeve eleman?
 • Diyagonal(çapraz)
 • Yatay eleman
 • Alt ayar eleman?
 • Dü?ey birle?tirme eleman?
 • Metal kalas
 • Boru kelepçeli dayama
 • Merdivenden olu?ur.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.


Uygulama Resimleri
Cephe ?? ?skelesi   Cephe ?? ?skelesi   Cephe ?? ?skelesi