Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz ?n?aat ?skele Sistemleri Teleskobik Dikme (Teleskop Direk)
Teleskobik Dikme

 

 • Yüksek ta??ma kapasitesine sahiptir.
 • Kurulmas?, sökülmesi, istifl enmesi ve ta??nmas? kolayd?r.
 • ?stenilen yüksekli?e ayarlanma imkânlar? vard?r.
 • Üst plaklar?na istenilen ba?l?k kolayl?kla monte edilebilir.
 • Üçayakl? sehpas? ile kal?p kurulumu s?ras?nda dikmenin devrilmeden ayakta   durmas?n? ve çal??ma kolayl??? sa?lar.
 • Dö?eme kal?b?, kiri? kal?b? vb kal?plarda kal?p alt? ta??y?c? eleman olarak kullan?l?r.
 • Ayr?ca payanda eleman? olarak da kullan?labilir.
 • Otomatik delme makinalar?nda 10cm mesafe ile seri delik sistemi mevcuttur.
 • Ba?lant? mekanizmas? ve somun ile ayarlama ve sabitleme i?lemi rahatça yap?l?r.
 • Taban plakas? 5 mm kal?nl???nda 120x120 mm ölçülerindedir.
 • D?? boru 60x3mm, ?ç boru 48x3mm, olan standart TSE li çelik borulardan üretilir.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme alt borusu(D?? boru-sabit k?s?m),
 • Dikme üst borusu(?ç boru-hareketli k?s?m),
 • Dikme ba?lant? (ayar) mekanizmas?,
 • Sfero somun,
 • Sabitleme kancas? (fi rkete),
 • Dikme alt taban plakas?,
 • Ba?l?k elemanlar? ( dört yollu, U, kiri? ba?l???, düz),
 • Üçayakl? sehpa(Tripot).

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

 

Teleskobik dikme üretim çe?itlerimiz ve kullan?m ölçüleri

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu D?? Boru* ?ç Boru
Boyu *
D. Min.
Boy*
D. Mak.
Boy*
A??rl?k
(kg)
I-TD-3000 1750 1500 1850 3000 13,5
I-TD-3500 1750 2000 2100 3500 15,0
I-TD-4000 2250 2000 2300 4000 16,5
I-TD-4500 2250 2500 2700 4500 19,0
I-TD-5000 3250 2500 3450 5000 27,0
I-TD-5500 3250 3000 3450 5500 29,0
I-TD-6000 4250 3000 4450 6000 34,0

TELESKOP?K D?KME UZATMA ELEMANLARI

I-TDUE-500 500 - - - 1,90
I-TDUE-1000 1000       3,90

*Uzunluk ölçüleri mm cinsindendir.

 

Uygulama Resimleri
Teleskobik Dikme   Teleskobik Dikme   Teleskobik Dikme   Teleskobik Dikme   Teleskobik Dikme