Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kal?p Sistemleri Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri
Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri

  • AK H20-AK H24 Ah?ap kal?p kiri?leri betonarme kal?p sistemlerinde (betonarme dö?eme, betonarme perde, betonarme kolon vb) çok amaçl? kullan?lan bir elemand?r.
  • De?i?ik betonarme kal?p uygulamalar?nda uyum kolayl??? sa?layarak avantajlar sa?lar.
  • Kullan?m ömrü geleneksel ah?ap elemanlara göre uzundur ve dayan?kl?d?r.
  • Üretim boyutlar? standartt?r.www.facebook.com
  • Kullan?m süresi ve kullan?m alanlar? dü?ünüldü?ünde ekonomiktir.
  • AK H20-AK H24 Ah?ap kal?p kiri?leri çevre ve orman dostudur.
  • Teknik veriler H20 için M=5kNM, Q=11kN, W=5kg/mAK H20 STANDART ÜRET?M ÖLÇÜLER?
  • Ah?ap kal?p kiri?leri istek üzerine 1190cm ye kadar istenilen uzunluklarda üretilebilmektedir.

Uygulama Resimleri
Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri   Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri   Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri   Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri   Endüstriyel Ah?ap Kal?p Kiri?leri