´╗┐
├ťr├╝n Bul/Ara
├ťr├╝nlerimiz ?n?aat ?skele Sistemleri Boru Kelepšeli ?skele
Boru Kelepšeli ?skele Sistemi

BORU KELEPÇEL? ?SKELE S?STEM?

  • Bu sistem cephelerde i? iskelesi, iç ve d?? hacimlerde çal??ma iskelesi olarak kullan?labilir.
  • Sistem; standart brular, çal??ma ve yürüme platfrmu, hareketli kelepçeler ile kelepçeli yap? ba?lant? elemanlar?ndan olu?ur. ?malatta TSE belgeli 48mm çapl? standart borular kullan?lmaktad?r.
  • Sistemin kurulumu ve sökülmesi hareketli kelepçeler sayesinde pratik olmakta, gemetrik olarak de?i?ken yap? yüzeylerine uygun çözümler sa?lanabilmektedir.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

  • Dald?rma boya ile boyanabilir,
  • Elksel boya ile boyanabilir,
  • Elektro galvaniz yap?labilir
  • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Ayr?ca; bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen
renklerde byanabilir.

 
Uygulama Resimleri
Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi   Boru Kelepšeli ?skele Sistemi