Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Paspay? & H20 Ah?ap Kiri? H-20 AH?AP K?R??
H-20 Ah?ap Kiri?

  • AK H20-AK H24 Ah?ap kal?p kiri?leri betonarme kal?p sistemlerinde (betonarme dö?eme, betonarme perde, betonarme kolon vb) çok amaçl? kullan?lan bir elemand?r.
  • De?i?ik betonarme kal?p uygulamalar?nda uyum kolayl??? sa?layarak avantajlar sa?lar.
  • Kullan?m ömrü geleneksel ah?ap elemanlara göre uzundur ve dayan?kl?d?r.
  • Üretim boyutlar? standartt?r.
  • Kullan?m süresi ve kullan?m alanlar? dü?ünüldü?ünde ekonomiktir.
  • AK H20-AK H24 Ah?ap kal?p kiri?leri çevre ve orman dostudur.

 

 

Teknik veriler

A?aç Cinsi

Köknar / Ladin

?zin verilen modül M

5,0 kNm

?zin verilen makaslama direnci Q

11,0 kN

Geometrik atalet momenti JX

4613 cm4

Kiri? A??rl???

5 kg/mt

Kiri? Uzunluklar?

2,45 / 2,90 / 3,30 / 3,60 / 3,90 / 4,50 / 4,90 m

Palet

50 adet

AK H20 STANDART ÜRET?M ÖLÇÜLER?

Ah?ap kal?p kiri?leri istek üzerine 490cm ye kadar istenilen uzunluklarda
üretilebilmektedir.

Uygulama Resimleri
H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?   H-20 Ah?ap Kiri?