Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz ?n?aat ?skele Sistemleri Y?ld?z Tip ?skele


Y?ld?z Tip Ta??y?c? ?skele

 

 

Y?ld?z Tip Ta??y?c? ?skele Özellikleri

 

 

 

 • Yap?larda dö?eme ve kiri? alt? ta??y?c? iskele olarak kullan?l?r.
 • ?malatta TSE belgeli 48,3 mm çapl? standart borular kullan?lmaktad?r.
 • Boru kal?nl?klar? dikmelerde 3mm, yatay elemanlarda 2,5 mm dir.
 • Flan? y?ld?z ?eklide oldu?u için dört yönden ba?lant? sa?lanabilir.
 • Yatay Elemanlar y?ld?z fl an?a uyumlu ?ekilde imal edilir.
 • Kurulumu ve sökümü h?zl? ve kolayd?r.
 • Yatayda ve dü?eyde de?i?ik ölçülerde kullan?labilmektedir.
 • Kama kal?nl?klar? 7 mm dir.

 

 

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak:

 

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir,
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir  

 

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.

 

Sistemi Olu?turan Elemanlar;

 • Dikme Eleman?,
 • Yatay Eleman,
 • Alt Ayar Eleman?,
 • Üst Ayar Eleman?,
 • Dikme Birle?tirme Eleman?,
 • Kiri? Alt? Ta??y?c? Eleman?,
 • Konsol
 • Ba?lang?ç Aya??ndan Olu?ur.
Y?ld?z Tip Cephe ve al??ma ?skelesi

 • Cephelerde ve iç hacimlerde çal??ma iskelesi olarak kullan?labilir.
 • ?ç mekanlarda montaj, dekorasyon ve restorasyon (yenileme) i?lerinde de tercih
 • edilmektedir.
 • ?malatta TSE belgeli 48,3 mm çapl? standart borular kullan?lmaktad?r.
 • Boru kal?nl?klar? dikmelerde 3mm, yatay elemanlarda 2,5 mm dir.
 • Flan? y?ld?z ?eklide oldu?u için dört yönden ba?lant? sa?lanabilir.
 • Yatay Elemanlar y?ld?z fl an?a uyumlu ?ekilde imal edilir.
 • Kurulumu ve sökümü h?zl? ve kolayd?r.
 • Yatayda ve dü?eyde de?i?ik ölçülerde kullan?labilmektedir.
 • Kama kal?nl?klar? 7 mm dir.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.

Sistemi olu?turan elemanlar:

 • Dikme Eleman?,
 • Yatay Eleman,
 • Alt Ayar Eleman?,
 • Dikme Birle?tirme Eleman?,
 • Konsol
 • Metal Kalas
 • Metal Merdiven
 • Ba?lang?ç Aya??ndan Olu?ur.
Y?ld?z Tip Hareketli ?skele

 • Cephelerde ve iç hacimlerde çal??ma iskelesi olarak kullan?labilir.
 • ?ç mekanlarda montaj, dekorasyon ve restorasyon (yenileme) i?lerinde de tercih edilmektedir.
 • ?malatta TSE belgeli 48,3 mm çapl? standart borular kullan?lmaktad?r.
 • Boru kal?nl?klar? dikmelerde 3mm, yatay elemanlarda 2,5 mm dir.
 • Kurulumu ve sökümü h?zl? ve kolayd?r.
 • Kama kal?nl?klar? 7 mm dir.

 

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak

 

 

 

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.

 

Sistemi olu?turan elemanlar;

 

 • Dikme Eleman?,
 • Yatay Eleman,
 • Yapraz Eleman (Diyagonel),
 • Dikme Birle?tirme Eleman?
 • Her Yöne Hareketli ve Fren Tertibatl? Tekerler,
 • Metal Kalas,
 • Metal Merdivenlerden Olu?ur.


Y?ld?z Tip Yatay Eleman


TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)

A??rl???
(kg)

I-YY–500 500 48 mm 2,5 mm 2,3
I-YY–700 700 48 mm 2,5 mm 2,8
I-YY–1000 1000 48 mm 2,5 mm 3,9
I-YY–1500 1500 48 mm 2,5 mm 4,9
I-YY–2000 2000 48 mm 2,5 mm 6,8
I-YY–2500 2500 48 mm 2,5 mm 7,8
I-YY–3000 3000 48 mm 2,5 mm 9,3

Y?ld?z Tip Ayarlanabilir Dayama

 

TEKN?K ÖZELL?KLER
Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)
A??rl???
(kg)
I-YAD 250/2050 250/500 48 mm 2,5 mm 2,4

Y?ld?z Tip Sabit Dayama

 

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)
A??rl???
(kg)
I-YSD 250 250 48 mm 2,5 mm 1,4
I-YSD 400 400 48 mm 2,5 mm 1,9

Y?ld?z Tip Konsol

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)
A??rl???
(kg)
I-YK 500x500 500 48 mm 2,5 mm 6,8
I-YK 700X1000 700 48 mm 2,5 mm 8,8

 Y?ld?z Flan?l? Dikme

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy (mm) B Çap? (mm) B. Kal. (mm) Flan? Adedi F. Kal. (mm) A??rl?k (kg)
I-YD 1000/1000 990 48 3 1 7 4.20
I-YD 1500/1000 1490 48 3 2 7 6.60
I-YD 2000/1000 1990 48 3 2 7 8.40
I-YD 2500/1000 2490 48 3 3 7 10.85

I-YD 3000/1000

2990 48 3 3 7 12,65
I-YD
500/500
490 48 3 1 7 2.40
I-YD
1000/500
990 48 3 2 7 4.80
I-YD
1500/500
1490 48 3 3 7 7,25
I-YD
2000/500
1990 48 3 4 7 9.65
I-YD
2500/500
2490 48 3 5 7 12,05

I-YD
3000/500

2990 48,3 3 6 7 14,45

 

 

Uygulama Resimleri
Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele   Y?ld?z Tip Hareketli ?skele