Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Aksesuarlar Su Tutucu Bant
Su Tutucu Bant

SU TUTUCU BANT

 

PVC Su tutucu Bantlar, Polivinilclorür (PVC) reçinesi, Stabilizan, Plastifiyan ve Antioksidan boyar maddelerden elde edilen kar???mlarla, uygun ?s? ve bas?nçta Extrüderlerde eritilip, ?ekillendirilerek üretilirler. TS 3078, ASTM, DIN, BS, DS? normlar?na uygundur.

 

 

PVC Su tutucu Bantlar, yüksek ve dü?ük su bas?nc?na maruz kalan, beton yap?larda, görülen genle?me daralma, (yap?) derzlerinde su geçirimsizli?ini sa?lamak ve beton bloklarda do?abilecek titre?im ve deformasyonlara engel olmak için kullan?l?r

 

 

 

 

Uygulama Resimleri
Su Tutucu Bant   Su Tutucu Bant   Su Tutucu Bant