Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Aksesuarlar Su Tutucu (Bo?umlu)


Su Tutucu (Bo?umlu)

Su Tutucu (Flan?l?)


Su Tutucu A??rl??? : 0,500 Kg

TEKN?K ÖZELL?KLER

Kod No Ürün ?smi Birim Parça
Özelli?i
Uyumgunluk
(mm)
Ambalaj Daurumu
ISTF Flan?l? Adet Döküm 17 mm 50
ISTB Bo?umlu Adet Döküm 17 mm 50

Kal?plarda Su Tutucu olarak kullan?l?r.

17mm Saplama Demiri ile Kullan?l?r

Yük kapasitesi 140kn ila 180kn aras?ndad?r

Yüzey: Siyah veya Galvanizli olabilir

Su Tutucu 17 mm tie rod/tij borusu/Saplama ile su geçirmezlik sa?lamas? için kullan?l?r. Su tutucular?m?z yüksek kaliteli döküm çelikten yap?lmaktad?r. ?stenildi?inde plastik ba?l?klarla sat?lmaktad?r. Etraf?ndan daha iyi geçirmezlik sa?lamas? için flan?a sahiptir. Müteahhitler için optimal çözümdür.