Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kamal? Tip ?skele Hareketli Yrr
Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele

  • Bu sistemin, Yatay elemanlar? ve diyagonel elemanlar?n?n pres bask?, man?on kaynak ba?l?kl? ve çelik dökme ba?l?kl? tipleri mevcuttur.
  • ?skeleyi olu?turan dikmelerin alt?na monte edilen oynar ba?l?kl? tekerler ile her yöne hareket mümkündür.
  • Oynar ba?l?kl? tekerler ayn? zamanda fren sistemine sahiptir.
  • ?stenilen çal??ma yüksekli?ine göre kurulabilir.
  • Kurulumu ve sökümü kolayd?r, zamandan ve i?çilikten tasarruf sa?lar.
  • Kapal? veya aç?k mekanlarda montaj, dekorasyon ve restorasyon (yenileme) i?lerinde tercih edilebilir.
  • Kullan?lan elemanlar di?er kamal? iskele sistemleri ile kolayl?kla uyum sa?layabilir
  • Kurta?z? Kamal? Hareketli ?skele; Dikme, yatay, diyagonel, merdiven, oynar ba?l?kl? tekerler ve metal kalaslardan olu?maktad?r.
  • Kamalar 7 mm kal?nl???ndad?r.
Uygulama Resimleri
Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele   Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele   Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele   Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele   Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele   Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele   Hareketli Yrr Kamal? Tip ?skele