Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz PVC Plastik rnler Plywood Montaj Profili


Plywood Montaj Profili

Betonarme kal?plarda plywood (kontrplak) plakalar?n?n montaj?nda kullan?l?r. Birle?tirme yerlerindeki bo?luklar? kapat?lmas? ile beton ?erbetinin bu bo?luklara s?zmamas?n? sa?lat.

Kal?b? sökerken, profil sayesinde olu?an kar??l?kl? bo?luklar söküm i?lemini kolay ve h?zl? hale getirir.

Dikey ve yatay olarak kullan?labilirler.

Sert PVC"den imal edilmektedir.

Boyu 3 metredir.

Plywood Montaj Profili