Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kamal? Tip ?skele Pres Bask?l? Sistem
Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi

Bu sistemin;

 • Yatay Elemanlar? “Pres bask?” olarak imal edilir.
 • Kurulumu ve sökümü h?zl? ve kolayd?r.
 • Yatay eleman ile dikmenin kenetlendi?i fl an? noktalar?nda, yatay elemana do?rudan birle?im a?z? aç?l?r.
 • Flan?a sekiz yönden ba?lant? sa?lanabilir.
 • Yatayda ve dü?eyde de?i?ik ölçülerde kullan?labilmektedir.
 • Genellikle cephe çal??ma iskelesi olarak, iç mekanlarda montaj, dekorasyon ve restorasyon (yenileme) i?lerinde tercih edilmektedir.
 • Dö?eme kal?nl??? 10-12 cm olan kal?p altlar?nda da (hafi f yüklerde) ta??y?c? olarak kullan?labilirler.
 • Her türlü cephe tasar?mlar?na dikmelerdeki fl an?lar? ile uyum sa?lama imkân? vard?r.
 • Sistem dikme elemanlar? 3mm kal?nl???nda yatay elemanlar? ise 2,5 mm kal?nl???nda TSE belgeli 48,3 mm çapl? standart borulardan üretilir.
 • Kamalar 7 mm kal?nl???ndad?r.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir,
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme Eleman,
 • Yatay Eleman,
 • Kriko Alt Ayar Eleman?,
 • Kriko Üst Ayar Eleman?,
 • Birle?tirme Eleman?,
 • Ba?lang?ç Aya??,
 • Metal Kalas,
 • Metal Merdiven,
 • Sabit Dayama,
 • Ayarl? Dayama,
 • Konsol

Pres Bask? Yatay Eleman

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap? (mm) Boru Kal?nl??? (mm) A??rl??? (kg)
I-KAPBY–500 500 48 2,5 1,7
I-KAPBY–700 700 48 2,5 2,5
I-KAPBY–1000 1000 48 2,5 3,2
I-KAPBY–1500 1500 48 2,5 4,6
I-KAPBY–2000 2000 48 2,5 6,0
I-KAPBY–2500 2500 48 2,5 7,5
I-KAPBY–3000 3000 48 2,5 8,9 

Flan?l? Dikme Eleman?

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy (mm) B Çap? (mm) B. Kal. (mm) Flan? Adedi F. Kal. (mm) A??rl?k (kg)
I-DF 1000/1000 990 48 3 1 7 4.1
I-DF 1500/1000 1490 48 3 2 7 6.3
I-DF 2000/1000 1990 48 3 2 7 8.1
I-DF 2500/1000 2490 48 3 3 7 10.2

I-DF 3000/1000

2990 48 3 3 7 11.9
I-DF
500/500
490 48 3 1 7 2.3
I-DF
1000/500
990 48 3 2 7 4.6
I-DF
1500/500
1490 48 3 3 7 6.9
I-DF
2000/500
1990 48 3 4 7 9.1
I-DF
2500/500
2490 48 3 5 7 11.2

I-DF
3000/500

2990 48 3 6 7 13.4

 


 

Alt Ayar Eleman? (Transmisyon)

Alt Ayar Eleman? Transmisyon

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy
(mm
)
Çap
(mm)

A??rl?k
(kg)

I-AAET 400 400 35 4,00
I-AAET 500 500 35 4,65
I-AAET 600 600 35 5,20
I-AAET 750 750 35 5,95
I-AAET 1000 1000 35 6,60

 Alt Ayar Eleman? (Boru)

Alt Ayar Eleman? Boru

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy
(mm
)
Çap
(mm)

A??rl?k
(kg)

I-ÜAEUBB 400 400 35 2,40
I-ÜAEUBB 500 500 35 2,75
I-ÜAEUBB 600 600 35 3,10
I-ÜAEUBB 750 750 35 3,40
I-ÜAEUBB 1000 1000 35 3,70

 

Pres Bask? Ayarlanabilir Dayama Eleman?

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy
(mm)
Çap
(mm
)

Kal?nl?k
(mm)

A??rl?k
(kg)

I-KAPBAD 250-500 48 2,5 2,0
 
 

Pres Bask? Sabit Dayama Eleman?
 


 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy
(mm
)
Çap
(mm)

Kal?nl?k
(mm)

A??rl?k
(kg)

I-KAPBSD 250

250 48 2,5 1,0

I-KAPBSD 400

400 48 2,5 1,4

  

Pres Bask? Konsol Eleman?

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boy
(mm)
Çap
(mm)

Kal?nl?k
(mm)

A??rl?k
(kg)

I-KAPBK 500x500

500 48 2,5 6,0

I-KAPBK 700x1000

700 48 2,5 8,0

Uygulama Resimleri
Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi   Press Kamal? Cephe ?skele Sistemi