Ürün Bul/Ara
Hakkımızda

Firma olarak 1982 y?l?ndan beri in?aat iskelesi ve kal?p sistemleri imalat?, in?aat malzemeleri, plywood (kontrplak, playwood), ve kereste, H20 Ah?ap Kiri? pazarlama ve sat??? konusunda çal??maktay?z.

Hem yurt içi hem de yurt d???nda faaliyet gösteren yerli ve yabanc? in?aat firmalar?na istekleri do?rultusunda iskele, endüstriyel kal?p ve in?aat malzemeleri konusunda çözümler üretilerek, pazarlama ve sat??lar?m?z, mü?teri memnuniyeti ve isteklerin zaman?nda kar??lanmas? göz önünde bulundurularak artarak devam etmektedir. Bu konulardaki çal??malar?yla firmam?z öncü bir kurulu? olarak günümüz teknolojisine en uygun bir ?ekilde çal??malar?na devam etmektedir.

Halen ANKARA Ostim’ de 3 yerde yakla??k 3000 m2 kapal? alanda faaliyetlerimizi sürdürmeyiz.

Firmam?z ve imalatta kullan?lan malzemeler ISO 2001 ve TSE belgelidir.